CÔNG TY TNHH THIÊN THƯỢNG HỎA ("Công ty", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") rất công nhận và coi trọng quyền riêng tư của những người ("bạn" hoặc "người dùng") truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng hoặc truy cập trò chơi của chúng tôi, cho dù chơi trên thiết bị di động, PC (máy tính cá nhân), trang web của chúng tôi hoặc các nền tảng được phê duyệt khác ("(Các) Trò Chơi của Công ty ") và/hoặc sử dụng hoặc truy cập bất kỳ dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp, bao gồm hệ thống phần mềm, hỗ trợ khách hàng, tiếp thị và quảng cáo và các dịch vụ cộng đồng (gọi chung là "Dịch Vụ Công ty " hoặc "dịch vụ của chúng tôi").

 

Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, Trẻ Em dưới 13 tuổi (hoặc ngưỡng tuổi khác theo quy định của luật pháp địa phương) không được phép tạo Tài Khoản để sử dụng Dịch Vụ Công ty. Nếu bạn trên 13 tuổi nhưng được coi là trẻ vị thành niên ở quốc gia của bạn (ví dụ: dưới 18 tuổi ở một số khu vực pháp lý), bạn và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn phải đọc toàn bộ Chính Sách Quyền Riêng Tư này và bạn cam kết rằng bạn đã được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ để tạo Tài Khoản của bạn.

 

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên ở quốc gia của bạn, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc Chính Sách Quyền Riêng Tư này trước khi cho phép con bạn tạo tài khoản riêng hoặc sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này và chịu trách nhiệm về các hoạt động của con bạn khi sử dụng Dịch Vụ Công ty. Bạn đồng ý giám sát việc sử dụng Dịch Vụ Công ty của con bạn và đảm bảo rằng con bạn chỉ xem những nội dung phù hợp với lứa tuổi.

 

Chính Sách Quyền Riêng Tư này trình bày lý do và cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cũng như các lựa chọn và các quyền bạn có về dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp hoặc do chúng tôi thu thập được liên quan đến Dịch Vụ Công ty. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách Quyền Riêng Tư này, bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp trong mục “Liên Hệ Và Khiếu Nại” của Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

 

Trong trường hợp sáp nhập, mua lại, tái tổ chức, phá sản hoặc các sự kiện tương tự khác, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển cho bên kế nhiệm. Chúng tôi sẽ nỗ lực thông báo trước, tiết lộ chi tiết về sự kiện và thông tin về bên kế nhiệm, đồng thời yêu cầu bên kế nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách phù hợp với Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Trong trường hợp bên kế nhiệm cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vượt quá phạm vi được cho phép trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này, bên kế nhiệm sẽ có trách nhiệm thông báo cụ thể cho bạn về cách họ sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và lấy ý kiến đồng ý của bạn và/hoặc cha mẹ bạn và/hoặc người giám hộ (nếu có) của bạn một lần nữa nếu được yêu cầu theo luật và quy định hiện hành.

 

Công ty có thể định kỳ sửa đổi, điều chỉnh hoặc sửa lại các điều khoản của Chính Sách Quyền Riêng Tư này do có sự thay đổi về Dịch Vụ Công ty hoặc cập nhật luật và quy định hiện hành. Bạn xác nhận và đồng ý sẽ thường xuyên kiểm tra các điều khoản cập nhật của Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản cập nhật của Chính Sách Quyền Riêng Tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các đầu mối liên hệ được cung cấp trong mục “Liên hệ Và Khiếu nại” của Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Với việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ Công ty, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính Sách Quyền Riêng Tư được cập nhật.

 

Chính Sách Quyền Riêng Tư này thông báo cho bạn những thông tin sau:

 

1. Những Dữ Liệu Nào Được Chúng Tôi Thu Thập Và Xử Lý

2. Lý Do Chúng Tôi Thu Thập Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

3. Quảng Cáo Và Lựa Chọn Của Bạn

4. Cookie Và Các Công Nghệ Tương Tự

5. Ai Có Thể Truy Cập Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

6. Lưu Trữ Dữ Liệu

7. Các Quyền Và Lựa Chọn Của Bạn

8. Bảo Mật Dữ Liệu Của Bạn

9. Giới Hạn Độ Tuổi Và Bảo Vệ Trẻ Em

10. Liên Hệ Và Khiếu Nại

11. Điều Khoản Bổ Sung - Theo Khu Vực Tài Phán Cụ Thể

 

1.  Những Dữ Liệu Nào Được Chúng Tôi Thu Thập Và Xử Lý

 

(1) Dữ Liệu Được Chúng Tôi Thu Thập (Trực tiếp từ người dùng hoặc thông qua bên thứ ba)

i. Thông Tin Đăng Ký Tài Khoản: Khi bạn tạo Tài Khoản, chúng tôi có thể thu thập tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại di động, mật khẩu, mã xác minh và Open ID của bạn, để giúp bạn tạo và quản lý tài khoản để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, để cung cấp dịch vụ đăng nhập trò chơi và cho các mục đích khác như được nêu trong Phần 2 của Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

ii. Ngày Sinh Nhật. Bạn có thể cần cung cấp cho chúng tôi ngày sinh của bạn khi bạn đăng ký quà tặng sinh nhật hoặc các lợi ích khác có sẵn trên dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi ngày sinh của bạn trong hồ sơ người dùng.

iii. Thông Tin Tài Khoản Mạng Xã Hội Được Kết Nối (Bên Thứ Ba). Nếu bạn chọn đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi thông qua tài khoản mạng xã hội của mình, chúng tôi có thể nhận được thông tin tài khoản mạng xã hội của bạn từ các nhà cung cấp mạng xã hội bên thứ ba. Thông tin thu được từ các nhà cung cấp mạng xã hội bên thứ ba sẽ được thêm vào thông tin tài khoản của bạn.

iv. Thông Tin Hồ Sơ Cá Nhân. Bạn có thể chọn tạo hồ sơ cá nhân của mình (nếu có) trong các dịch vụ của chúng tôi bằng cách đặt biệt hiệu, tạo chữ ký cá nhân, tải lên hình đại diện và các thông tin khác tùy thuộc vào thiết lập dịch vụ của chúng tôi.

v. Dữ Liệu Trò Chơi. Chúng tôi xử lý thông tin về trạng thái chơi, tiến trình và thống kê sử dụng của bạn để cung cấp cho bạn phản hồi và thông tin, cũng như cho các mục đích khác được nêu trong Phần 2 của Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

vi. Dữ Liệu Trò Chuyện. Nếu bạn sử dụng chức năng trò chuyện trong các dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: trò chuyện trong trò chơi), chúng tôi có thể xử lý hồ sơ giao tiếp và áp dụng mã hóa đầu cuối để bảo vệ dữ liệu của bạn.

vii. Thông Tin Nội Dung Độc Hại. Biệt hiệu, chữ ký, dữ liệu trò chuyện (chỉ ở dạng văn bản); để đảm bảo môi trường trực tuyến hài hòa và lành mạnh trong trò chơi, chúng tôi thu thập thông tin trên để tránh một số từ ngữ có thể xúc phạm hoặc làm người khác khó chịu (vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, ví dụ: nội dung khiêu dâm) thông qua chữ ký, biệt hiệu hoặc dữ liệu trò chuyện của bạn trong các dịch vụ của chúng tôi.

viii. Thông Tin Dịch Vụ Người Dùng. Khi bạn tìm kiếm sự hỗ trợ về kỹ thuật và/hoặc dịch vụ khách hàng của chúng tôi và/hoặc thực hiện bất kỳ quyền hợp pháp nào của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu, chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn cung cấp khi liên lạc với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

ix. Thông Tin Khảo Sát. Chúng tôi sẽ thu thập các câu trả lời khảo sát của bạn, nếu bạn tham gia vào các cuộc khảo sát của chúng tôi.

x. Thông Tin Tham Gia Hoạt Động. Nếu bạn đồng ý tham gia bất kỳ hoạt động nào do chúng tôi tổ chức (chẳng hạn như rút thăm trúng thưởng), chúng tôi có thể thu thập thông tin tham gia của bạn bao gồm tên, UID (mã người dùng), địa chỉ email, số điện thoại di động, biệt hiệu, quốc gia/khu vực. Nếu bạn giành được bất kỳ giải thưởng nào, bạn có thể cần cung cấp cho chúng tôi địa chỉ gửi thư của bạn để chúng tôi gửi giải thưởng cho bạn. Thông tin tham gia hoạt động của bạn có thể được thêm vào tài khoản của bạn.

xi. Địa Chỉ Giao Thức Internet (IP) và thông tin thiết bị khác.

xii. Thông Tin Quảng Cáo. ID quảng cáo và thông tin lựa chọn về thiết bị, chúng tôi lưu trữ ID quảng cáo cho quảng cáo đó và thông tin thiết bị khác cùng với hồ sơ của bạn để theo dõi sự thành công của các chương trình quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi. Bên cạnh đó, sau khi thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật thích hợp (chẳng hạn như mã hóa và băm) để khử nhận dạng địa chỉ email của bạn, bao gồm địa chỉ email được thu thập từ các nhà cung cấp mạng xã hội bên thứ ba khi bạn đăng nhập qua (các) tài khoản mạng xã hội, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email đã được khử nhận dạng của bạn để theo dõi sự thành công của các chương trình quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi.

xiii. Dữ liệu thanh toán. Nếu bạn chọn thực hiện (các) giao dịch mua bằng Tài Khoản của mình, chúng tôi có thể cần thu thập dữ liệu thanh toán của bạn để xử lý (các) giao dịch mua và hoạt động liên quan của bạn, có thể bao gồm tên, số thẻ ngân hàng/thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng, ngày hết hạn thẻ, địa chỉ thanh toán (quốc gia, thành phố, mã bưu điện, địa chỉ) và số CVV.

xiv. Thông Tin Khác Sẽ Được Thông Báo Cụ Thể. Đối với một số trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ do chúng tôi cung cấp, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin ngoài các thông tin được liệt kê ở trên. Chúng tôi sẽ có thông báo quyền riêng tư riêng về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ cụ thể đó. Các thông báo như vậy sẽ được ưu tiên áp dụng liên quan đến dữ liệu cá nhân được xử lý cho các dịch vụ riêng lẻ đó.

 

Để cung cấp cho bạn trải nghiệm chơi trò chơi hoàn chỉnh hơn, chúng tôi có thể hợp nhất và cập nhật dữ liệu cá nhân đã thu thập của chúng tôi với dữ liệu từ các nhà thầu bên thứ ba để cập nhật hồ sơ của bạn (ví dụ: thông tin tài khoản bên thứ ba được kết nối của bạn), thực hiện phân tích thị trường, và/hoặc theo cách khác như được quy định trong Phần 2 của Chính Sách Quyền Riêng Tư này, với sự đồng ý trước của bạn hoặc nếu được phép dựa trên cơ sở pháp lý khác theo luật hiện hành.

 

Khi bạn sử dụng hoặc tương tác với dịch vụ của bên thứ ba có thể có sẵn trên dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như tiện ích truyền thông xã hội của bên thứ ba, nút chia sẻ và/hoặc cơ chế đăng nhập, Chính Sách Quyền Riêng Tư này không và sẽ không mở rộng cho các tính năng đó mà thay vào đó chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba tương ứng sẽ được áp dụng.

 

(2) Dữ Liệu Được Chúng Tôi Tự Động Thu Thập

Để đảm bảo tính bảo mật và sự hoạt động ổn định, cung cấp môi trường chơi trò chơi công bằng, ngăn chặn gian lận và cải thiện chức năng và chất lượng của dịch vụ Công ty và các mục đích khác như được nêu trong Phần 2 của Chính Sách Quyền Riêng Tư này, chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu bằng các cơ chế như cookie, lưu trữ web của trình duyệt và bộ nhớ đệm của ứng dụng. Các danh mục dữ liệu chúng tôi tự động thu thập bao gồm dữ liệu liên quan đến thiết bị (bao gồm ID thiết bị, tên thiết bị, kiểu/model thiết bị, địa chỉ MAC, dữ liệu IMEI, dữ liệu CPU, mẫu thẻ đồ họa, phiên bản hệ điều hành và ngôn ngữ, múi giờ, DPI màn hình, độ phân giải thiết bị và dữ liệu bộ nhớ), dữ liệu liên quan đến lỗi, sai sót, sự cố và chẩn đoán (bao gồm thời gian đăng ký/đăng nhập, phiên bản trò chơi, UID, dấu vết ngăn xếp (stacktrace), báo cáo sự cố, dữ liệu quy trình bất thường) và các dữ liệu khác liên quan đến bảo mật (bao gồm tên APK, thời gian khởi động, URL yêu cầu và giới thiệu cũng như chi tiết hoạt động hệ thống, dữ liệu thời gian chạy và trình cắm liên quan đến trò chơi cũng như dữ liệu liên quan đến các chương trình trình cắm bên ngoài). Chúng tôi cũng tự động thu thập dữ liệu về tương tác của bạn với các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các trang và nội dung khác mà bạn xem, bất kỳ nội dung nào bạn đăng cũng như ngày và giờ bạn truy cập.

 

Trong các trường hợp cụ thể, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân khác ngoài các danh mục được nêu ở đây dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc các cơ sở pháp lý khác. Khi điều này xảy ra, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về bất kỳ thay đổi nào đối với cách thức hoặc mục đích thu thập hoặc việc xử lý có thể khác với hoặc không được làm rõ trong chi tiết trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

 

2.  Lý Do Chúng Tôi Thu Thập Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

 

Để cung cấp Dịch Vụ Công ty cho bạn, chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm:

(1) cho phép bạn truy cập hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ của chúng tôi;

(2) cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của bạn và thực hiện các nghĩa vụ đối với bạn theo hợp đồng;

(3) phân tích và quản lý các dịch vụ của chúng tôi để quản trị hệ thống, dịch vụ người dùng, bảo mật, phát hiện gian lận, kiểm tra tính xác thực của chủ sở hữu tài khoản, các mục đích lưu trữ và/hoặc sao lưu;

(4) sửa lỗi hoặc sai sót, cải thiện dịch vụ của chúng tôi và đáp ứng mong muốn và sở thích của khách hàng, bao gồm tùy chỉnh ngôn ngữ và vị trí, hỗ trợ và hướng dẫn được cá nhân hóa, và các phản hồi khác;

(5) phát triển các dịch vụ hoặc sản phẩm mới và cải thiện trải nghiệm người dùng;

(6) xác minh và xác nhận thanh toán;

(7) gửi quảng cáo có thể có liên quan đến sở thích của bạn và theo dõi sự thành công của các chương trình quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi;

(8) giao tiếp với người dùng (bao gồm bằng cách gửi tin nhắn văn bản và/hoặc thông báo đẩy) và hành động chống lại các vi phạm;

(9) cá nhân hóa trải nghiệm của bạn;

(10) cập nhật các thông báo mới nhất về sản phẩm và thông tin khác liên quan đến dịch vụ của chúng tôi;

(11) cung cấp xác minh, nâng cấp và quản trị phần mềm, thông báo về các sự kiện đặc biệt;

(12) mời tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc hoạt động của chúng tôi;

(13) thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo luật và quy định hiện hành, đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chính phủ;

(14) thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý;

(15) phân tích, lập hồ sơ, phân đoạn, hợp nhất và/hoặc cập nhật tất cả dữ liệu đã thu thập (bất kể dữ liệu tổng hợp hay riêng lẻ) nhằm mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ và cung cấp trải nghiệm tốt hơn;

(16) bảo vệ tính toàn vẹn, an toàn thông tin và bảo mật tài chính của các dịch vụ hoặc người dùng của chúng tôi, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và thực thi việc tuân thủ Điều Khoản Dịch Vụ hoặc các hạn chế khác được đặt ra đối với việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi;

(17) theo dõi quá trình của bạn trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi để xác minh rằng bạn không phải là robot và để tối ưu hóa các dịch vụ của chúng tôi; và/hoặc

(18) cho bất kỳ mục đích nào khác mà chúng tôi gửi thông báo cụ thể tại thời điểm thông tin được thu thập.

 

Vì các mục đích nêu trên, các đơn vị liên kết của chúng tôi có thể được ủy quyền xử lý thông tin của bạn, với điều kiện phải tuân thủ các điều khoản trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Đơn vị liên kết trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này có nghĩa là một tổ chức kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, được kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung của CÔNG TY TNHH THIÊN THƯỢNG HỎA .

 

3. Quảng Cáo Và Lựa Chọn Của Bạn

 

Vì mục đích cung cấp các quảng cáo được cá nhân hóa, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu để:

(1) phân phát, nhắm mục tiêu và cải thiện quảng cáo của chúng tôi; và/hoặc

(2) cải thiện quảng cáo và các hoạt động tiếp thị và khuyến mại khác.

Chúng tôi hoặc các nhà thầu được ủy quyền của chúng tôi có thể cung cấp các liên lạc có nội dung quảng cáo, tiếp thị hoặc khuyến mại. Nếu bạn không muốn nhận thông tin như vậy, bạn có thể yêu cầu chúng tôi hoặc các nhà thầu của chúng tôi xóa dữ liệu của bạn khỏi danh sách liên hệ.

 

Liên quan đến các quảng cáo, tiếp thị hoặc khuyến mại, bạn có thể chọn không nhận các nội dung đó theo chỉ dẫn kèm theo, chẳng hạn như email, các kênh liên lạc trực tuyến hoặc các phương thức liên hệ khác do chúng tôi cung cấp. Ví dụ: bạn có thể chọn không nhận thông báo đẩy ngoài trò chơi trên các ứng dụng di động bằng cách đánh dấu chọn cài đặt và tắt "cho phép thông báo" (iOS/Android).

 

4. Cookie Và Các Công Nghệ Tương Tự

 

Để đo lường tính hiệu quả của các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng cookie, là các tệp văn bản nhỏ để bổ sung chức năng hoặc để theo dõi việc sử dụng trang web. Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng cookie và/hoặc cho phép công cụ theo dõi của bên thứ ba (a) ghi lại địa chỉ IP của bạn để xác định đường dẫn của người dùng trên trang web của chúng tôi và xác định những người dùng lặp lại trên trang web của chúng tôi, (b) để thu thập các trang web hoặc nguồn đã liên kết hoặc giới thiệu bạn đến các dịch vụ của chúng tôi và/hoặc (c) để thu thập dữ liệu kỹ thuật về thiết bị và phần mềm bạn sử dụng để truy cập dịch vụ của chúng tôi, hệ điều hành của thiết bị và các dữ liệu kỹ thuật tương tự khác. Nếu bạn không muốn chấp nhận cookie hoặc muốn được thông báo về thời điểm chúng được đặt, bạn có thể cài đặt trình duyệt web nếu trình duyệt của bạn cho phép.

 

Chúng tôi sử dụng cookie, tập tin chỉ báo và các công nghệ tương tự để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên các dịch vụ của chúng tôi và cho nhiều mục đích khác, bao gồm:

(1) ghi nhớ bạn: cookie, tập tin chỉ báo và các công nghệ tương tự giúp chúng tôi xác định bạn là người dùng đã đăng ký và lưu giữ các tùy chọn hoặc dữ liệu mà bạn đã cung cấp trước đó;

(2) phân tích cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi: cookie, tập tin chỉ báo và các công nghệ tương tự để giúp chúng tôi hiểu khách truy cập (bao gồm cả người dùng) đang làm gì trên dịch vụ của chúng tôi, hoặc những trang hoặc phần nào là phổ biến nhất;

(3) gửi quảng cáo: cookie, tập tin chỉ báo và các công nghệ tương tự giúp chúng tôi gửi các quảng cáo mà chúng tôi tin rằng có liên quan đến bạn hoặc bạn quan tâm, trên cơ sở dữ liệu bạn đã cung cấp; và/hoặc

(4) các chức năng hoặc mục đích liên quan khác được đề cập trong Điều 2 ở đây.

 

Chúng tôi hoặc các nhà thầu được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để cung cấp và cá nhân hóa các dịch vụ, ngăn chặn gian lận và thực hiện các mục đích khác được đề cập ở trên. Lưu ý rằng bạn có thể tắt cookie trong cài đặt trình duyệt của mình, nhưng nếu bạn làm như vậy, một số phần của dịch vụ của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường.

 

5. Ai Có Thể Truy Cập Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

 

Ngoài Công ty và/hoặc các chi nhánh của Công ty, các bên khác cũng có thể truy cập dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau. Bạn thừa nhận rằng bạn đã biết trước việc tiết lộ như vậy khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của mình.

(1) Người Dùng Trong Trò Chơi Khác Của Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Những người dùng khác có thể, ví dụ, truy cập vào các hoạt động trong trò chơi của bạn trong một thử thách nhóm. Những người dùng khác cũng có thể xem dữ liệu được hiển thị của bạn và đọc các thông báo bạn đã đăng trên hoặc thông qua các dịch vụ của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng dịch vụ của chúng tôi cũng có thể bao gồm các bảng tin, cộng đồng, diễn đàn và/hoặc các phòng trò chuyện khác, nơi người dùng có thể trao đổi ý kiến hoặc giao tiếp với những người dùng khác và mọi dữ liệu bạn đăng lên bất kỳ khu vực giao tiếp nào đều có thể xem công khai. Chúng tôi khuyến cáo tất cả người dùng tránh đăng dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm trên hoặc thông qua các dịch vụ của chúng tôi.

(2) Cơ Quan Có Thẩm Quyền

Chúng tôi có thể cung cấp một phần dữ liệu cá nhân nhất định của bạn cho các cơ quan chính phủ khi được yêu cầu theo luật và quy định hiện hành. Bên cạnh đó, chúng tôi có thể tiết lộ một phần dữ liệu cá nhân nhất định của bạn trong phạm vi người nhận rất giới hạn khi chúng tôi cho rằng cần thiết để bảo vệ chúng tôi, người dùng của chúng tôi hoặc một bộ phận công chúng.
Ngoài những trường hợp được yêu cầu theo luật và quy định hiện hành, chúng tôi có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ dữ liệu đó là cần thiết để xác định, liên hệ, hoặc khởi kiện bạn, nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng (a) bạn đang vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và chúng tôi, chẳng hạn như Điều Khoản Dịch Vụ, Chính Sách Quyền Riêng Tư này hoặc gây thiệt hại cho chúng tôi; (b) bạn đang xâm phạm quyền và lợi ích của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ); và/hoặc (c) cần phải ngăn chặn gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.

(3) Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba

Công ty có thể hợp tác với những bên thứ ba sau trên hoặc thông qua các dịch vụ của chúng tôi để giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ và chức năng cho bạn:

i. Cổng thông tin mạng xã hội cung cấp dịch vụ đăng nhập và/hoặc chia sẻ nội dung đến và trong các dịch vụ của chúng tôi;

ii. Các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần cung cấp các dịch vụ vận chuyển như trao giải thưởng bằng tiền hoặc hiện vật cho người dùng;

iii. Nhà cung cấp dịch vụ thông tin và truyền thông cung cấp dịch vụ nhắn tin SMS;

iv. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cung cấp các dịch vụ thanh toán, chẳng hạn như hỗ trợ các dịch vụ của chúng tôi hoạt động, tạo thuận lợi cho việc thanh toán của người dùng và duy trì hồ sơ về lịch sử giao dịch của người dùng;

v. Nhà thầu dịch vụ quảng cáo cung cấp các hoạt động tiếp thị và quảng cáo, bao gồm chạy các quảng cáo mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm, thực hiện các chương trình, theo dõi sự thành công và phân tích hiệu quả của chúng; và

vi. Các nhà thầu khác, nếu có, nhằm mục đích cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

 

Bên cạnh đó, các nhà thầu đó có thể sử dụng cookie, tập tin chỉ báo và/hoặc các công nghệ theo dõi khác để thu thập hoặc nhận dữ liệu về bạn. Ví dụ: người dùng mua và/hoặc đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được yêu cầu cung cấp dữ liệu bổ sung cho các nhà thầu thanh toán bên thứ ba, chẳng hạn như số thẻ tín dụng hợp lệ, ngày hết hạn. Các nhà thầu thanh toán bên thứ ba đó có thể thu thập, xử lý và lưu giữ dữ liệu của bạn để xử lý các khoản thanh toán và giải quyết các tranh chấp và thắc mắc liên quan đến thanh toán. Chúng tôi cũng có thể nhận, xử lý và lưu trữ thông tin do bạn và/hoặc các nhà thầu thanh toán bên thứ ba đó cung cấp để xác nhận thanh toán, ghi lại lịch sử mua hàng và/hoặc bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi khi giải quyết các tranh chấp và thắc mắc liên quan đến thanh toán.

 

Khi các bên thứ ba tham gia vào việc thu thập dữ liệu và thông tin, vui lòng tham khảo trực tiếp chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba này trên các trang web chính thức của họ và tìm hiểu thêm về thông lệ xử lý dữ liệu của họ.

 

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn với sự cho phép của bạn.

 

6. Lưu Trữ Dữ Liệu

 

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu của bạn trong thời gian tài khoản của bạn còn hoạt động hoặc chỉ khi cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ trò chơi trừ khi dữ liệu đã bị xóa theo yêu cầu của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Máy chủ cho dịch vụ trò chơi được đặt ở:

(1) Hoa Kỳ;

(2) Nhật Bản;

(3) Liên minh Châu Âu;

(4) Singapore.

 

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng dữ liệu của bạn sẽ được xử lý trên các máy chủ của chúng tôi và chúng có thể được đặt tại địa điểm nằm ngoài quốc gia/khu vực cư trú của bạn và có thể được truy cập bởi bộ phận hỗ trợ, kỹ thuật và/hoặc các chi nhánh của chúng tôi trên toàn thế giới. Bất kể máy chủ của chúng tôi được đặt ở đâu, chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo quyền của bạn phù hợp với Chính Sách Quyền Riêng Tư này cũng như bất kỳ luật và quy định hiện hành nào.

 

Trong trường hợp bạn yêu cầu loại bỏ hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình, chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu của bạn nếu điều đó là cần thiết theo luật và quy định hiện hành, chẳng hạn như để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và/hoặc thực thi các thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi. Xin lưu ý rằng việc loại bỏ hoặc xóa bất kỳ dữ liệu nào của bạn có thể dẫn đến việc chấm dứt một số dịch vụ hiện hành của chúng tôi.

 

Khi luật pháp yêu cầu, chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà theo đó thông tin được thu thập và xử lý hoặc khi luật và quy định hiện hành quy định thời gian lưu trữ và lưu giữ lâu hơn. Khi hết thời hạn đó, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa, bị chặn hoặc ẩn danh, phù hợp với luật và quy định hiện hành.

 

7. Các Quyền Và Lựa Chọn Của Bạn

 

Theo luật và quy định hiện hành, bạn có thể có các quyền bảo vệ dữ liệu sau đây với tư cách là người dùng dịch vụ của chúng tôi và rút lại sự đồng ý của bạn. Bạn cũng có quyền khiếu nại lên chính quyền địa phương.

 

Để thực hiện bất kỳ quyền hiện hành nào bên dưới hoặc thực hiện bất kỳ quyền chủ thể dữ liệu theo luật định nào khác mà bạn có thể được hưởng theo luật và quy định hiện hành, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp trong mục “Liên Hệ Và Khiếu Nại” bên dưới.

 

Để bảo mật Tài Khoản và dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin bổ sung nhất định trước khi phản hồi yêu cầu của bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể từ chối thực hiện yêu cầu của bạn khi được phép theo luật và quy định hiện hành. Chúng tôi cũng có thể tính một khoản phí hợp lý để thực hiện yêu cầu của bạn theo luật hiện hành, ví dụ: nếu yêu cầu của bạn lặp lại hoặc quá mức.

 

(1) Quyền Được Biết Về Việc Thu Thập Hoặc Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân

Bạn có thể có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang nắm giữ, ví dụ (i) thông tin về việc thu thập hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, (ii) loại dữ liệu cá nhân của bạn đã được thu thập hoặc tiết lộ, (iii) các nguồn mà từ đó dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập, (iv) mục đích kinh doanh hoặc thương mại của việc thu thập hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn (nếu có); và bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân đang được xử lý của bạn, bằng cách gửi yêu cầu có thể xác minh cho chúng tôi thông qua thông tin liên hệ được cung cấp trong mục “Liên Hệ Và Khiếu Nại” bên dưới. Bạn cũng có thể thực hiện quyền truy cập một số dữ liệu cá nhân của mình thông qua cài đặt quyền riêng tư có sẵn trong các dịch vụ (ví dụ: trang hồ sơ hoặc trang tổng quan về quyền riêng tư), nếu có.

(2) Quyền Chỉnh Sửa

Khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật cho các mục đích mà dữ liệu được thu thập. Nếu dữ liệu cá nhân của bạn không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa theo luật và quy định hiện hành và bạn có thể sửa đổi thông tin trong phần cài đặt quyền riêng tư của các dịch vụ (nếu có).

(3) Quyền Yêu Cầu Xóa Dữ Liệu Cá Nhân

Bạn có thể có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, nếu không còn tồn tại lý do như đã nêu trong Điều 2 của Chính Sách Quyền Riêng Tư này hoặc nếu có cơ sở pháp lý khác cho việc xóa dữ liệu đó, bằng cách gửi yêu cầu có thể xác minh tới thông tin liên hệ trong phần "Liên Hệ Và Khiếu Nại" bên dưới.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng khi xóa Tài Khoản của mình, bạn sẽ mất quyền truy cập vào các dịch vụ liên quan đến trò chơi, bao gồm thông tin Tài Khoản, đăng ký và thông tin liên quan đến trò chơi được liên kết với Tài Khoản đó và mất khả năng truy cập các dịch vụ khác thông qua Tài Khoản.

(4) Quyền Chọn Không Nhận Thông Tin Tiếp Thị

Bạn có thể thực hiện quyền này bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” hoặc “chọn không tham gia” trong các thông điệp tiếp thị mà chúng tôi gửi cho bạn.

(5) Quyền Khiếu Nại

Bạn có thể có quyền khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương của bạn, nếu có.

(6) Quyền Rút Lại Sự Đồng Ý

Nếu chúng tôi đã thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình phù hợp với pháp luật hiện hành. Việc rút lại sự đồng ý của bạn sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ việc xử lý nào mà chúng tôi đã tiến hành trước khi bạn rút lại, cũng như sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được tiến hành dựa trên các cơ sở xử lý hợp pháp chứ không phải dựa trên sự đồng ý. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân được yêu cầu, hoặc nếu bạn rút lại sự đồng ý đối với việc chúng tôi sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích này, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục phục vụ bạn hoặc cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu.

 

8. Bảo Mật Dữ Liệu Của Bạn

 

Liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi đã cố gắng thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc truy cập trái phép hoặc việc sử dụng không đúng cách dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như các biện pháp kiểm soát tổ chức, bảo vệ kỹ thuật và các biện pháp bảo vệ khác.

Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, bạn cũng cần nhận thức về nguy cơ bị hack, tấn công mạng, v.v. trên Internet.

Do đó, chúng tôi thực sự khuyến khích bạn thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể để bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thỉnh thoảng thay đổi mật khẩu của bạn, sử dụng kết hợp các chữ cái và số khi tạo mật khẩu, sử dụng trình duyệt an toàn và/hoặc thực hiện các biện pháp an ninh có thể có khác.

 

Xin lưu ý rằng các nhà quảng cáo hoặc trang web có liên kết đến và/hoặc từ các trang web của chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn. Chính Sách Quyền Riêng Tư này không áp dụng cho các dịch vụ của bên thứ ba đó và không thể kiểm soát hoạt động của các nhà quảng cáo hoặc trang web khác đó. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đọc chính sách quyền riêng tư của các trang web của bên thứ ba mà bạn có thể được dẫn đến trước khi cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

 

9. Giới Hạn Độ Tuổi Và Bảo Vệ Trẻ Em

 

Bạn cam kết rằng bạn không phải là trẻ em dưới 13 tuổi. Trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc ngưỡng tuổi khác theo quy định của pháp luật địa phương) không được phép tạo bất kỳ Tài Khoản nào cho Dịch Vụ Công ty, trong phạm vi luật hiện hành cho phép. Nếu bạn trên 13 tuổi nhưng được coi là trẻ vị thành niên ở quốc gia của bạn (ví dụ: dưới 18 tuổi ở một số khu vực pháp lý), bạn và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn phải đọc toàn bộ Chính Sách Quyền Riêng Tư này và bạn cam kết rằng bạn đã được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ để tạo Tài Khoản của bạn.

 

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên ở quốc gia của bạn, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc Chính Sách Quyền Riêng Tư này trước khi cho phép con bạn tạo tài khoản riêng hoặc sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này và chịu trách nhiệm về các hoạt động của con bạn khi sử dụng Dịch Vụ Công ty. Bạn đồng ý giám sát việc sử dụng Dịch Vụ Công ty của con bạn và đảm bảo rằng con bạn chỉ xem những nội dung phù hợp với lứa tuổi.

 

Bất kể những nội dung ở trên, chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi có nghĩa vụ đặc biệt phải bảo vệ trẻ em liên quan đến việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân. Chúng tôi khuyến nghị các bậc cha mẹ và người giám hộ chỉ dẫn con em mình tuyệt đối không tiết lộ hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi khi chưa được sự cho phép trước của cha mẹ/người giám hộ. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân về trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa dữ liệu đó nhanh nhất có thể. Ngoài ra, nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ dữ liệu nào từ hoặc về một đứa trẻ, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ được cung cấp trong phần “Liên Hệ Và Khiếu Nại” bên dưới.

 

10. Liên Hệ Và Khiếu Nại

 

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu, mối quan tâm, câu hỏi nào về chúng tôi hay Chính Sách Quyền Riêng Tư này hoặc cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc bạn muốn khiếu nại hoặc muốn thực hiện quyền chủ thể dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi sớm nhất có thể bằng cách gửi email cho Văn Phòng Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi tại hotro@thienthuonghoa.com

 

CÔNG TY TNHH THIÊN THƯỢNG HỎA

Cập Nhật Mới Nhất: Ngày 30 tháng 03 năm 2023